Vi skal tænke på fremtiden i Gentofte

Gentofte er Danmarks bedste kommune at bo i, men vi kan og skal gøre det bedre, så også den næste generation får et liv fuld af muligheder

Handling tæller mere end ord

Siden jeg blev valgt til kommunalbestyrelsen har jeg været med til at levere resultater, som jeg er meget stolt af.

Mit politiske hjerte banker for at gøre en forskel for vores børn og unge i Gentofte. For når vores børn har det godt, så bliver hverdagen for os alle bedre. Som formand for opgaveudvalget for Unges Sundhed og Trivsel står jeg i spidsen for vores arbejde for at ingen børn og unge starter med at ryge og at vi kommer overforbrug af alkohol og stofferne til livs.

Vi skal have færre vikarer i børnehaverne og på skolerne og vi skal sørge for et højt fagligt niveau, der går hånd i hånd med glade børn og høj trivsel.

Jeg arbejder hårdt for at gøre en positiv forskel her i vores skønne kommune. Du må endelig kontakte mig og følge med på de sociale medier, hvor jeg løbende opdaterer om mit politiske arbejde.

Tre resultater

 

Bedre trafiksikkerhed

 
 

Gentofte er blevet klimakommune

 
 

150 nye ungdomsboliger

 
 

Jeg lytter mere end jeg taler

Din stemme er ikke noget jeg kun har brug for hvert fjerde år. Jeg har talt med flere hundrede forældre, børn og unge, der hver især har gjort mine beslutninger bedre med sine fortællinger.
Sig til hvis jeg også skal tale med dig!

Andreas Weidinger

Se flere af mine udtalelser her

Bevar Gentofte skadestue
Det lykkedes!

 

Vi skal have en bedre erhvervspolitik i Danmark

 

Sammendrag af tidligere medieoptrædener

 

Anbefalinger om fremtidens ungdomsboliger i Gentofte

 

Andre mærkesager


Mere natur og bedre klima


Danmarks laveste kommuneskat


Bedre vilkår for vores ældre

Deltag i debatten online

Vores børn skal lære mere i skolen!

Der skal øget fokus på de boglige fag. Den enkeltes elevs sociale kompetencer og forståelse for personlig ledelse skal styrkes.

Vores skoler skal alle have et klart og tydeligt værdisæt. Et klart værdisæt er en af forudsætningerne for, vi kan uddanne elever med et stærkt selvstændigt fundament, der ruster dem til at klare sig bedst muligt senere i det rigtige liv – og ikke kun på Facebook.
Elevernes værdier og dannelse skal være en af skolens kerneopgaver.

Mere iværksætteri og større tilfredshed med kommunen

Gentofte skal være et godt sted for erhvervslivet at drive virksomhed.

Kommunalbestyrelsen skal bygge bro mellem start-ups, det etablerede erhvervsliv og kommunen. Vi skal ikke kloge os på virksomhedsdrift. Vi skal til gengæld sørge for at skabe en god dialog og inspiration, så der bliver taget hånd om virksomhedernes udfordringer.

Lækre studieboliger til Gentoftes unge

Vi skal give kommunens dygtige unge muligheden for at blive boende i Gentofte under studierne. Familien er en kerneværdi i samfundet, som jeg vil værne om. Det er helt rimeligt, at unge der er vokset op i Gentofte også kan forme deres fremtid uden at skulle flytte fra kommunen. De unge, der gerne vil forblive tæt på familie og netværk skal have mulighed for det. Vi skal derfor have flere lækre studieboliger i Gentofte.