Vi skal tænke på fremtiden i Gentofte

Gentofte er Danmarks bedste kommune at bo i, men vi kan og skal gøre det bedre, så det også er sådan for vores børn nu og når de vokser op. Med udgangspunkt i mine kompetencer som tidl. iværksætter og nuværende head of cross-sector climate policy i Dansk Industri, arbejder jeg for dig og for hele Gentofte i kommunalbestyrelsen.

Handling tæller mere end ord

Siden jeg blev valgt til kommunalbestyrelsen har jeg været med til at levere resultater, som jeg er meget stolt af.

Jeg er tidl. iværksætter, nuværende head of cross-sector climate policy i Dansk Industri og så bor jeg i hjertet af Ordrup. Mit politiske hjerte banker for at gøre en forskel for vores børn og unge i Gentofte. For når vores børn har det godt, så bliver hverdagen bedre for os alle. Som formand for opgaveudvalget for Unges Sundhed og Trivsel står jeg i spidsen for vores arbejde for, at ingen børn og unge starter med at ryge eller tage stoffer, samt at vi kommer overforbrug af alkohol til livs.

Vi skal have færre vikarer i børnehaverne og på skolerne. Et højt fagligt niveau hos personalet skal gå hånd i hånd med glade børn og høj trivsel.

Jeg arbejder hårdt for at gøre en positiv forskel her i vores skønne kommune. Du må endelig kontakte mig og følge med på de sociale medier, hvor jeg løbende opdaterer om mit politiske arbejde.

Tre konkrete resultater


Sikret bedre trafiksikkerhed ved skoler - og mere sikkerhed er på vej!


Fået kåret Gentofte som klima+ kommune af Danmarks Naturfredningsforening


Sikret røgfri skoletid på skoler og gymnasier

Jeg lytter mere end jeg taler

Din stemme er ikke noget jeg kun har brug for hvert fjerde år. Jeg har talt med flere hundrede forældre, børn og unge, der hver især har gjort mine beslutninger bedre med sine fortællinger.
Kontakt mig på andreas@andreasweidinger, hvis vi skal tale sammen!

Andreas Weidinger

Se flere af mine udtalelser her

Bevar Gentofte skadestue
Det lykkedes!

Vi skal have en bedre erhvervspolitik i Danmark

Sammendrag af tidligere medieoptrædener

Anbefalinger om fremtidens ungdomsboliger i Gentofte

Her er hvad jeg arbejder for i Gentofte

Ingen børn og unge skal ryge eller tage stoffer i Gentofte

Jeg sætter unges sundhed og trivsel på den politiske dagsorden, fordi vi har et stort problem i Gentofte. Gentoftes unge ryger, drikker og tager flere stoffer end i resten af Danmark. Hans Toft satte mig i spidsen for opgaveudvalget for unges sundhed og trivsel, hvor jeg gennem samtaler med hundredvis af unge, forældre og lærere fandt løsninger på problemerne. Her er hvad jeg vil arbejde for i de kommende fire årr:

– Vi skal lære af Den islandske model, hvor man reducerede forbruget af stoffer og rygning markant blande de unge.
– Vi skal indsamle data om unges sundhed og trivsel fra alle skoler og klasse hvert år, så vi ved hvor vi skal sætte ind.
– Skolerne skal ikke se igennem fingre med brud på reglerne, men de skal informere forældrene.
– Vi skal stille krav til skolerne, men skolerne skal også stille krav til forældrene. Forpligtende aftaler blandt forældrene er afgørende for succes. Opgaveudvalget foreslår blandt andet en kontrakt mellem eleven, forældrene og skolen, så alle er enige om rammerne og forpligter sig til dem.

Klima, natur og miljø er mit arbejde og min hjertesag

Gentofte skal fortsat være en KLIMA+ kommune

Jeg er stolt af, at vi har præsteret at Danmarks Naturfredningsforening har kåret Gentofte til at være en Klima+ Kommune. I mit tidligere job som klima- og bæredygtighedschef i Dansk Byggeri og nuværende job som head of cross-sector climate policy i Dansk Industri har jeg set, hvilken central rolle kommunerne spiller i den grønne omstilling. Jeg håber, at du vil vise mig din tillid, så vi kan skabe en CO2-neutral kommune på en klog måde, hvor vi ser et erhvervsliv i udvikling som en afgørende forudsætning for den grønne omstilling.

Der skal styr på spildevandsudledningerne!

Det er mit ønske, at der ikke skal lukkes en eneste dråbe spildevand ud i Øresund. Vi så alle med vrede og frustration på den sag, hvor man pga. test ved Lynettenledningen skulle udlede store mængder spildevand i Øresund I Gentofte har vi været handlingslammet, fordi staten har sat begrænsninger på, hvor meget vi kan udbygge spildevandsledningerne. Jeg arbejder selv med klimatilpasning i Dansk Industri og herfra kan jeg se, at lovene på dette område er håbløst forældet. Jeg vil bruge min platform som kommunalbestyrelsesmedlem og mine kontakter på Christiansborg til at få ændret de nødvendige love. Når de er ændret, står vi nemlig klar til at lave de nødvendige investeringer i Gentofte, så spildevand i havet bliver fortid.

Gentofte skal fortsat være en grøn kommune

Gentofte er en grøn kommune, hvor vi værdsætter naturen. Jeg nyder det grønne indtryk man får, når man går, cykler eller kører gennem vores skønne villaveje og indfaldsveje, hvor træer, naturhegn, parker og skov præger billedet. Jeg er selv medlem af Danmarks Naturfredningsforening. Ikke fordi jeg er super fundamentalist omkring naturen, men fordi det reelt ligger mig på sinde, at vi får mere natur i Danmark. I Gentofte skal vi fortsætte med at være en grøn kommune og det skal beslutningerne i kommunalbestyrelsen bakke op om.

Fokus på faglighed, trivsel og dannelse i skolen

I Gentofte skal vi altid have hovedfokus på de boglige fag og god trivsel. Klassisk dannelse er ikke et fy-ord og det skal vi udbrede. De faglige evner skal gå hånd i hånd med den enkeltes elevs sociale kompetencer.
Vores skoler skal alle have et klart og tydeligt værdigrundlag. Et klart værdigrundlag er en af forudsætningerne for, at vi kan uddanne elever med et stærkt selvstændigt fundament, der ruster dem til at klare sig bedst muligt senere i det rigtige liv – og ikke kun på Facebook.
Elevernes dannelse skal være en af skolens kerneopgaver.

Mere iværksætteri og større tilfredshed med kommunen

Gentofte skal være et godt sted for erhvervslivet at drive virksomhed.

Kommunalbestyrelsen skal bygge bro mellem start-ups, det etablerede erhvervsliv og kommunen. Vi skal ikke kloge os på virksomhedsdrift. Vi skal til gengæld sørge for at skabe en god dialog og inspiration, så der bliver taget hånd om virksomhedernes udfordringer.

Andre mærkesager


Bevar Gentofte Akutklinik


Danmarks laveste kommuneskat


Værdig behandling af vores ældre

Deltag i debatten online

[ff id="1"]