Privatlivspolitik

1. Vi er de dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Andreas Weidinger er dataansvarlig for behandlingen af de registreredes personoplysninger.

Andreas Weidinger

Ordrupvej 83 2.th 2920 Charlottenlund
Telefon: 28 57 94 41
E-mail: andreas@andreasweidinger.dk

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelseskontakter

Andreas Weidinger har ikke udpeget en databeskyttelsesrådgiver, men hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte Andreas Weidinger på mail.

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Personoplysninger opbevares kun hvis der er givet samtykke til dem. Hvis man fx melder sig til som frivillig så kan man blive kontaktet i det henseende. Melder man sig til nyhedsbrevet så modtager man nyhedsbreve indtil man ikke ønsker det længere.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med kerneaktiviteter sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litre d.

Samtykke
Behandling af personoplysninger i anden forbindelse sker som udgangspunkt på baggrund af samtykke, hvis ikke anden lovgivning gør sig gældende. Det kan bl.a. være:

 • hvis du gerne vil være aktiv i en valgkamp
 • ved tilmelding til nyhedsbreve
 • ved offentliggørelse af dine personoplysninger og billede. F.eks. i forbindelse med hjemmeside, nyhedsbrev mm.
 • hvis du giver en donation

Fortrolighed
Alle behandlinger af personoplysninger foretages i fortrolighed og kun af Andreas Weidinger samt frivillige der er instrueret i procedurerne beskrevet i denne privatlivspolitik.

4. Kategorier af personoplysninger

Foruden behandling af almindelige personoplysninger vil oplysninger af følsom karakter, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, herunder oplysning om politisk overbevisning, blive behandlet i forlængelse heraf.

Andreas Weidinger opbevarer nedenstående personoplysninger:

 • Fornavn
 • Efternavn
 • Postnummer
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Andreas Weidinger videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Udbydere af system til e-mail og SMS-kommunikation
 • Udbydere af system til håndtering af konferencer og begivenheder
 • Udbydere af system til online spørgeskemaer
 • Udbydere af hostet IT-infrastruktur
 • Udbydere af betalingsløsninger

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Andreas Weidinger overfører dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. Det drejer som om The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (system til nyhedsbrev), som er beliggende i USA. The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp er godkendt under Privacy Shield-ordningen mellem EU og USA.

7. Hvor stammer dine personoplysninger fra

Andreas Weidinger indsamler udelukkende personoplysninger, som du selv har givet os i forbindelse med indmeldelse i partiet, registrering til et arrangement, tilmelding til nyhedsbrev, spørgeskemaer eller køb i vores webshop, m.v.

8. Opbevaring af dine personoplysninger
Henvendelser opbevares til du ikke længere ønsker det og maksimalt 5 år.

Oplysninger om økonomiske transaktioner
Oplysninger om økonomiske transaktioner gemmes i henhold til bogføringsloven i indtil 5 år plus indeværende år.

Tilmelding til nyhedsbreve
Personoplysninger afgivet i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrev gemmes, så længe du ønsker at modtage nyhedsbrevet.

9. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.

Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

10. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

11. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Cookies